Hos oss på Nordic

Vad är CBD olja?

Nordic Med Can 7% CBD Spectrum Guld.

Detta är en fråga som inte är helt enkelt att svara på. Men vi gör ett försök:

Efter upptäckten 1995 har vetenskapen om det Endocannabinoida systemet (ECS) utvecklats enormt mycket. ECS påverkar och reglerar genom cannabinoider och receptorer en mängd olika funktioner, allt från känslor, immunförsvar, avkoppling, njutning, humör, minne, aptit, smärta, sömn, rörelse etc.

Cannabinoider som naturligt produceras i kroppen hos både människor och djur och kallas endocannabinoider. ”Signaler” (signalsubstans/transmittorsubstans) som utgörs av dessa endocannabinoider kopplar an till cannabinoidreceptorer.

Receptorerna (”mottagarna”) finns på celler som är associerade med immunförsvaret, på celler som bl.a är kopplade till hjärnan eller det centrala nervsystemet, men återfinns även i alla organ i hela kroppen.

Receptorerna tar emot och tolkar ”signaler” från de kroppsegna endocannabinoiderna och hela systemet har en skyddande funktion i våra kroppar. ECS har även kraft att läka andra system i kroppen genom att aktivera eller inaktivera gener.

 

Cannabinoider delas upp i två grupper: Endocannabinoider och Fytocannabinoider. – Fyto’ betyder ”från växt”.

CBD olja är en produkt som innehåller cannabinoider från växtriket, rättare sagt hampaplantan och kan användas för att stimulera vårt Endocannabinoida system. De cannabinoider som finns i hampaplantan har förmågan att ”överlappa” och agera som kroppsegna cannabinoider. Kort sagt är att inta CBD olja att manuellt stimulerar vårt Endocannabinoida system till att upprätthålla balans i kropp och sinne.

Vi har även en broschyr i PDF form och går utmärkt att skriva ut =).

Till Broschyr..

Nordic Med Can

Nordic MedCan grundades år 2014 genom en ren slump då vi upptäckte CBD olja som för oss då var lite Sci-fi. Dock efter många timmars läsning av forskning, studier och vetenskapliga artiklar insåg vi vad CBD olja och cannabinoider egentligen är och hur pass viktiga dem är för människan. Detta ledde till att vi 2014 startade Nordic Med Can.

Vår vision är att se till att korrekt och lättförståelig information om cannabinoider finns tillgänglig för alla samt att förse marknaden med cannabinoider av hög kvalitet till humana priser.

 

Om du har frågor, tveka inte att kontakta oss.

Kontakt

CBD olja & Cannabinoider från industrihampa

Våra CBD olja / produkter innehåller extrakt från hampaplantan. Extraktet utvinns med hjälp av antingen CO2– eller alkoholextraktion och innehåller över 400 aktiva ämnen som så som cannabinoider och terpener.

Anledningen att den här typen av kosttillskott ofta kallas för CBD-olja är att CBD (även kallat cannabidiol) är den cannabinoid som finns i störst andel i våra produkter. CBD i sig har sina specifika egenskaper men om du vill upptäcka hur hampaplantan påverkar din hälsa rekommenderar vi en olja med ett så brett spektrum av cannabinoider som möjligt.

All hampa som används i våra produkter är EU-godkänd ekologiskt odlad industrihampa. Det som skiljer industrihampa från övriga sorter i växtsläktet Cannabis Sativa är att industrihampan innehåller en minimal mängd THC (hampaplantans psykoaktiva ämne) — högst 0,2 %. Detta ger enligt EU en helt laglig produkt som tar vara på de flesta av de hälsoeffekter som hampan har att erbjuda, utan att ge någon berusande effekt.