Vad är CBD olja?

Block "vad-ar-cbd-olja-produkter" not found

Våra CBD olja / produkter innehåller extrakt från hampaplantan. Extraktet utvinns med hjälp av antingen CO2– eller alkoholextraktion och innehåller cannabinoider, terpener och växtharts.

Anledningen att den här typen av kosttillskott ofta kallas för CBD-olja är att CBD (även kallat cannabidiol) är den cannabinoid som finns i störst andel i våra produkter. CBD i sig har sina specifika egenskaper men om du vill upptäcka hur hampaplantan påverkar din hälsa rekommenderar vi en olja med ett så brett spektrum av cannabinoider som möjligt.

All hampa som används i våra produkter är EU-godkänd ekologiskt odlad industrihampa. Det som skiljer industrihampa från övriga sorter i växtsläktet Cannabis Sativa är att industrihampan innehåller en minimal mängd THC (hampaplantans psykoaktiva ämne) — högst 0,2 %. Detta ger enligt EU en helt laglig produkt som tar vara på de flesta av de hälsoeffekter som hampan har att erbjuda, utan att ge någon berusande effekt.

Naturligt ren hampa

Alla våra produkter innehåller hampaextrakt som kommer från ekologiskt odlad hampa. Odlingarna finns i Gorenjska-området i Slovenien samt i området östra Slavonien i Kroatien. Där är omgivningarna är rena och jorden är bördig. Fram till slutet av 50-talet var det här ett område med blomstrande hampaproduktion.

Plantorna odlas helt utan bekämpningsmedel och skördas för hand. Tiden för skörd väljs noggrant; precis då hampan innehåller som mest näringsämnen. Efter skörden torkas växtmaterialet vid högst 35°C.

Från Statens officiella utredning SOU:2016:93

Industrihampa är i dag undantagen narkotikadefinitionen. Något förenklat kan industrihampa beskrivas som vissa specifika sorter av cannabis – Sida 30

”De hampsorter som är tillåtna att odla har en THC- halt på högst 0,2 procent, vilket har ansetts erbjuda ett tillräckligt skydd vad gäller människors hälsa.” – Sida 303

Nordic Med Can använder sig enbart av producenter som arbetar inom EUs stadgar, använder endast tillåtna hampasorter och har ett THC-värde lägre än 0,2%. Nedan följer ytterligare ett utdrag från statens officiella utredning som tydligt förklarar situationen

– ”Industrihampa är att betrakta som en jordbruksprodukt. Att sådan hampa sprids i olika försäljningsled, antingen som råvara, mellanprodukt eller slutprodukt, måste ses som en naturlig del i verksamheten och marknaden för industrihampa. Sådan behörig hantering som härrör till odlingen eller dess följande försäljningsled, som t.ex. transport eller förpackning av industrihampa, måste därför tillåtas. ” – Sida 310-311

Våra produkter klassas som jordbruksprodukter eller som: hudvårdsprodukter, livsmedel och näringspreparat.

Nordic MedCan

Grundades år 2014 genom en ren slump då vi upptäckte CBD olja som för oss då var lite Sci-fi. Dock efter många timmars läsning av forskning, studier och vetenskapliga artiklar insåg vi vad CBD olja och cannabinoider egentligen är och hur pass viktiga dem är för människan. Detta ledde till att vi 2014 startade Nordic Med Can.

Vår vision är att se till att korrekt och lättförståelig information om cannabinoider finns tillgänglig för alla samt att förse marknaden med cannabinoider av hög kvalitet till humana priser.

 

Om du har frågor, tveka inte att kontakta oss.

Relaterat:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få artiklar, videos och produkterbjudanden direkt på mailen