cbd-oljaCBD olja

Är ett kosttillskott som innehåller extrakt från hampaplantan. Extraktet är mycket koncentrerat och innehåller cannabinoider, terpener och växtharts. För att få önskad koncentration löses extraktet i en bärare, vanligtvis en olja.

Allt extrakt i vår CBD olja kommer från EU-godkänd industrihampa.

Det som skiljer industrihampa från övriga sorter i växtsläktet Cannabis Sativa är att industrihampan innehåller en minimal mängd THC (hampaplantans psykoaktiva ämne) — högst 0,2 %. Detta ger enligt EU en helt laglig produkt som tar vara på de flesta av de potentiella hälsoeffekter som hampan har att erbjuda, utan att ge någon berusande effekt.

CBD, även kallad cannabidiol, är en cannabinoid; ett bioaktivt ämne från hampaplantan. THC, CBN och CBG är exempel på andra cannabinoider från hampan. Vad som är speciellt för cannabinoider är att våra kroppar har receptorer som de kan påverka och binda till. Cannabinoider är alltså inte vilka ämnen som helst för våra kroppar — de är signalsubstanser, precis som exempelvis hormoner är signalsubstanser. Anledningen att den här typen av kosttillskott kallas för CBD olja är att CBD är den cannabinoid som finns i störst andel i oljan.

Snabb länkar

Nyhetsbrev - Facebook - Podcast