ALLMÄNNA VILLKOR

  • Alla produkter vi säljer är godkända att användas i Sverige.
  • Våra produkter är endast ett komplement till råd från din läkare och/eller terapeut och är inte tänkt att ersätta eventuell läkarundersökning eller behov av läkarvård.
  • Produkterna är inte tänkta att användas som ett alternativ till en varierad kost och/eller en hälsosam livsstil.
  • Om du är gravid, ammande, lider av sjukdom eller behandlas med läkemedel rekommenderar vi dig att kontakta läkare innan du använder våra produkter.
  • Vi kan inte ta något ansvar om du skulle få problem med lagen på grund av att du brukat våra produkter. Detta trots att våra produkter är 100% lagliga under EU-regler och att alla fall som tagits upp i svensk domstol har gett en friande dom alternativt lagts ner. Mer stöd och information hittar du under fliken lagligt

 

Viktigt

På tanke på den politik vi har i Sverige befinner vi oss i en gråzon. För att förtydliga är THC enligt Svensk lagstiftning ”oavsett” mängd olaglig. Dock är industrihampan med dess 0.2% THC laglig. Som ni själva kan förstå är detta en gråzon som kan skapa förvirring.

1. Om du använder dig av våra produkter och befinner dig på en arbetsplats där dem tillämpar drogtester/urinprov, berätta för din arbetsgivare att du intar kosttillskott från industrihampa och att du kan få positivt utslag för THC. Berätta även att detta är pga industrihampan och dess naturliga THC halt på ca 0.2%. Var gärna tydlig med att den lilla % av THC som finnes i industrihampan ej kan göra dig hög eller påverkad.

2. Alla våra fullspektrum produkter innehåller industrihampans naturliga 0.2% THC halt. Om du använder någon av våra fullspektrum produkter och genomgår ett urinprov kommer du få positiv utslag för cannabis.

3. Med våra THC-fri produkter klarar du dem flesta urinprover, dock finns det urinprover som reagerar på alla cannabinoider. Vad vi försöker säga är att vi kan ej lova eller garantera något.

4. Vid drogtest ställ endast upp på blodprov. Tala även om att du använder hampa baserad kosttillskott som kan ge utslag för THC. Kräv även att du vill veta exakt hur mycket CBD samt THC ditt blod innehåller. Denna punkt är väldigt viktig då det är "endast genom att veta dessa värden" du kan bevisa att du intagit kosttillskott från industrihampa. Om du intar våra CBD produkter kommer du alltid ha ett CBD värde som är minst 10-30 gånger högre än THC värdet. 

5. Om du är en tävlande atlet kommer du till största sannolikhet testas för cannabis. Om du är en tävlande atlet är det viktigt att du slutar intaget minst 6-8 veckor innan tävlings datum. Ett annat alternativ är att du använder dig av våra THC-fria produkter och hoppas på att deras drogtester inte reagerar på CBD.