CBD Frågor

Här har vi samlat information kring en del vanliga frågor. Skulle ni ha ytterliga frågor, vänligen kontakta oss

 |Att använda och Dosera CBD-Produkter
|CBD Olja och utrensningssymtom

Vad är CBD Olja?

Vad är CBD olja?

Detta är en bra fråga som oftast är svår att hitta ett enkelt svar på. Vi ger ett försök här nedan.

Vi människor har ett system som kallas för ECS. ECS är en förkortning på det Endocannabinoida systemet. ECS är ett signalsystem som genom cannabinoider och receptorer reglerar, modulerar och har en skyddande funktion i våra kroppar och ser till att kroppen upprätthåller homeostas. Som att människor har ECS (Endocannabinoida systemet) betyder det att vi är hårdkopplade för cannabinoider.

De cannabinoider som finnes i hampa plantan har förmågan att överlappa och agera som kroppsegna cannabinoider (endocannabinoider) som i sin tur stimulerar människans Endocannabinoida system.

CBD olja är en produkt som innehåller cannabinoider som vårt Endocannabinoida system kan använda för att skapa balans.

Att inta CBD olja är att inta cannabinoider som i sin tur stimulerar vårt Endocannabinoida system till att skapa balans i kropp och sinne.

Är CBD lagligt?

Ja! CBD olja är laglig och kommer nog vara det så länge Högsta domstolen står fast vid sitt beslut om att Hampa plantan ej är narkotika. Detta beslut har visat sig gälla även om hampa plantan innehåller 0.2% THC.

Från Statens officiella utredning SOU:2016:93

Industrihampa är i dag undantagen narkotikadefinitionen. Något förenklat kan industrihampa beskrivas som vissa specifika sorter av cannabis – Sida 30

”De hampsorter som är tillåtna att odla har en THC- halt på högst 0,2 procent, vilket har ansetts erbjuda ett tillräckligt skydd vad gäller människors hälsa.” – Sida 303

Nordic Med Can använder sig enbart av producenter som arbetar inom EUs stadgar, använder endast tillåtna hampasorter och har ett THC-värde lägre än 0,2%. Nedan följer ytterligare ett utdrag från statens officiella utredning som tydligt förklarar situationen

– ”Industrihampa är att betrakta som en jordbruksprodukt. Att sådan hampa sprids i olika försäljningsled, antingen som råvara, mellanprodukt eller slutprodukt, måste ses som en naturlig del i verksamheten och marknaden för industrihampa. Sådan behörig hantering som härrör till odlingen eller dess följande försäljningsled, som t.ex. transport eller förpackning av industrihampa, måste därför tillåtas. ” – Sida 310-311

Våra produkter klassas som jordbruksprodukter eller som: hudvårdsprodukter, livsmedel och näringspreparat.

Är er THC-fria serie verkligen fri från THC?

Det kortaste svaret är, nja… Och det här är vad vi menar med det:

 

Kort förklaring: Det finns ytterst små spår av THC i produkten. Dock ger den mängden THC ingen mätbar effekt och ska inte kunna spåras i din kropp.* De THC-fria produkterna kan alltså användas som om de var helt fria från THC. *Vi skulle gärna uttrycka oss med än större säkerhet här, men kan inte av lagliga skäl.

 

Lite utförligare förklaring: Eftersom de rena CBD-kristaller som vi använder i dessa produkter utvinns ur naturlig hampa kommer det alltid finnas spår av övriga cannabinoider, även THC. Det är omöjligt att komma ifrån. Hur små de spåren blir beror på hur effektiv extraheringsprocessen är. CBD-kristallerna som vi använder är mycket rena, analysen av dem finner ni här. (Länk) Vad betyder det här då? Hur små spår blir spåren av THC i produkten? (Hoppa över nästa stycke om du tycker att det är tråkigt med matematik.)

 

Om vi ska räkna ut hur det skulle kunna finnas som mest så ser det ut såhär… Det man kan läsa från analysen är att i extraktet som innehåller 99,67% CBD så finns upp till 0,00025% THC. Mängderna THC är så små att det är svårt att mäta exakt, men det överstiger i alla fall inte den mängden. Det finns även en liten mängd THCa (som omvandlas till THC vid upphettning), upp till 0,00005%. Om vi räknar på de maximala mängderna och att all THCa omvandlas till THC så finns det 0,00030% THC i CBD-kristallerna. Dessa kristaller löses sedan i en bärare för att få önskad mängd. Vår mest koncentrerade THC-fria produkt innehåller 10% CBD, för att få den koncentrationen spädes kristallerna knappt till drygt en tiondel av sin ursprungliga koncentration. Vilket innebär att andelen TCH i våra 10%-iga THC-fria produkter som mest kan bli ca 0,00003%, och halva den mängden i de 5%-iga.

 

Sammanfattning: De THC-fria produkterna innehåller absolut maximalt 0,00003% THC. Det kan jämföras med vanliga CBD produkter som innehåller upp till 0,2% THC, även den här mängden är liten och de THC-fria innehåller alltså minst 6500 gånger mindre THC. Det är en mängd som inte på något vis ska vara spårbart eller ge en mätbar effekt i din kropp.

Var tillverkas era produkter?

Vår hampa odlas i Slovenien på väg upp i alperna, i en miljö med väldigt lite föroreningar. Producenten som vi samarbetar med har sin fabrik med högklassigt laboratorium med säte i Ljubljana.

Vad är cannabinoider?

Cannabinoider är ämnen som finns naturligt i hampaplantan och i våra kroppar. Även syntetiska cannabinoider kan tillverkas i laboratorium. I våra kroppar finns receptorer som cannabinoiderna påverkar. Via det här signalsystemet påverkar cannabinoider de flesta funktioner i våra kroppar: exempelvis immunförsvaret, matsmältningssystemet, nervsystemet och det endokrina systemet (våra hormoner). Du kan läsa mer om cannabinoider genom att trycka här

Vad är CBD-produkter?

CBD-produkter är kosttillskott/hälsoprodukter som innehåller extrakt från hampaplantan. Extraktet är mycket koncentrerat och innehåller cannabinoider, terpener och växtharts. För att få önskad koncentration löses exraktet i en bärare, vanligtvis en olja.

Allt extrakt kommer från EU-godkänd industrihampa. Det som skiljer industrihampa från övriga sorter i växtsläktet Cannabis Sativa är att industrihampan innehåller en minimal mängd THC (hampaplantans psykoaktiva ämne) — högst 0,2 %. Detta ger enligt EU en helt laglig produkt som tar vara på de flesta av de potentiella hälsoeffekter som hampan har att erbjuda, utan att ge någon berusande effekt.

Anledningen att den här typen av kosttillskott kallas för CBD-olja är att CBD (även kallat cannabidiol) är den cannabinoid som finns i störst andel den här sortens produkter. Ett ännu bättre namn, enligt oss, hade varit cannabinoid-olja.

Vad är CBD e-juice

E-juice är en vätska som är till för att förångas i en e-cigarett. Den består av vegetabiliskt glycerin och propylenglykol. Förutom det så innehåller den vanligtvis smakämnen och nikotin. I vårt fall innehåller den istället cannabinoider och terpener (som smak) från hampan.

Hur extraheras cannabinoiderna?

Hampaextraktet till de flesta av våra produkter tas fram med en metod som kallas superkritisk koldioxidextraktion. Det skrivs ofta förenklat som CO2-extraktion. Med hjälp av koldioxid, tryck och temperatur extraheras de verksamma ämnena ur växtmaterialet. Vår producents teknik för CO2-extraktion använder låg temepratur (under 35°C) vilket i sin tur bevarar mer eller mindre alla hampans verksamma ämnen. Den lämnar heller inga skadliga rester extraktet.

  • För att ta fram de rena CBD kristaller som används till våra THC-fria produkter så används CO2-extraktion med andra parametrar för koldioxid, temperatur och tryck.
  • Till vår produkt CBD Spectrum kommer extraktet dels från CO2-extraktion och dels från alkoholextraktion.
Vilken hampasort används?
  • Till CBD Spectrum används fem olika hamapsorter: Santica, Fedora 17, KC Dora, Kompolti hybrid och Futura
  • Hampasorten som våra abdra produkter tillverkas från av heter Fedora, en EU-godkänd industrihamapsort.
Är alla cannabinoider i era produkter naturliga?

Alla cannabinoider i våra produkter är extraherade ur hamapplantan. Inga syntetiska cannabinoider används.

Olika bärare

MCT-olja

Vi använder oss av MCT-olja som kommer från kokosolja. MCT står för ”Medium Chain Triglycerides” det vill säga medellånga mättade fettsyror. Vad som gör dem speciella är att vår kropp kan ta upp dem direkt till blodet utan behov av galla. Vår kropp behandlar MCT-olja mer som en kolhydrat än ett fett, vilket ger ett snabbt och effektivt upptag jämfört med andra fetter.

 

E-juice

Vår e-juice är till för att rökas (förångas) i en e-cigarett. Basen som cannabinoiderna är lösta i består av vegetabilisk glycerin och glykol. Det förångade extraktet inhaleras, cannabinoiderna tas upp direkt via lungorna och går rakt ut i blodet. Detta ger ett nästan omedelbart upptag.

 

Vatten

Cannabinoider som exempelvis CBD går normalt sett att lösa i fett (eller alkohol). Ännu bättre än våra kroppar kan ta till sig fettlösliga ämnen kan de ta till sig vattenlösliga ämnen. Därför är vi mycket nöjda att vår fabrik har hittat en metod för att göra cannabinoider vattenlösliga. Ännu bättre är att de gjort det enbart med hjälp av livsmedelsklassade och naturliga ämnen.