Laglighet kring Industrihampa och dess produkter.

Fråga: Är CBD olja från Nordic Med Can lagligt.
Svar: Ja! Då det är lagstiftat att eu-godkänd industrihampa ej skall förknippas med narkotika. Alla våra CBD produkter är tillverkade från eu-godkänd industrihampa.


För att förtydliga
Industrihampa odlad enligt eu-riktlinjer är ett undantag i narkotika definition. p.g.a. att alla våra CBD produkter kommer från eu-godkänd industrihampa är det en 100% laglig produkt. Vad vi försöker säga är att vår CBD olja varken är eller kan bli klassad som narkotika. 

cbd olja laglig

Fråga: Så jag kan tar det lugnt och köra på?
Svar: Ja!… Men!… Likväl som att det är Nordic Med Can´s uppgift att tillgodo se dig som kund med information ang ursprung samt analys, är det din uppgift att både stå på dig och tillgodose dem myndigheter som vill testa dig vad det du har tagit och varför det är lagligt.

Kultiveringen av industrihampa är reglerat via EU, den myndighet som hanterar det i Sverige är Jordbruksverket. Det finns vissa regler kring industrihampa varav de primära är att det ska vara av en godkänd sort samt att halten av THC (en cannabinoid) inte för överstiga 0,2%. Citaten i denna text härstammar från Statens officiella utredning SOU:2016:93

Industrihampa är i dag undantagen narkotikadefinitionen. Något förenklat kan industrihampa beskrivas som vissa specifika sorter av cannabis – Sida 30

”De hampsorter som är tillåtna att odla har en THC- halt på högst 0,2 procent, vilket har ansetts erbjuda ett tillräckligt skydd vad gäller människors hälsa.” – Sida 303

Nordic Med Can använder sig enbart av producenter som arbetar inom EUs stadgar, använder endast tillåtna hampasorter och har ett THC-värde lägre än 0,2%. Nedan följer ytterligare ett utdrag från statens officiella utredning som tydligt förklarar situationen

– ”Industrihampa är att betrakta som en jordbruksprodukt. Att sådan hampa sprids i olika försäljningsled, antingen som råvara, mellanprodukt eller slutprodukt, måste ses som en naturlig del i verksamheten och marknaden för industrihampa. Sådan behörig hantering som härrör till odlingen eller dess följande försäljningsled, som t.ex. transport eller förpackning av industrihampa, måste därför tillåtas. ” – Sida 310-311

Våra produkter klassas som jordbruksprodukter eller som: hudvårdsprodukter, livsmedel och näringspreparat.

För att förtydliga. Inga cannabinoider/terpener som kommer från eu-godkänd odlad industrihampa kan eller skall förknippas med narkotika. 

CBD produkter och drogtest/urinprov.

  • Om du använder dig av våra produkter och befinner dig på en arbetsplats där dem tillämpar drogtester/urinprov, berätta för din arbetsgivare att du intar kosttillskott från industrihampa och att du kan få positivt utslag för THC. Berätta även att detta är pga. industrihampan och dess naturliga THC halt på ca 0.2%. Det finns två punkter du bör vara tydligt med.
    • I Sverige är det lagstiftat att den % THC som finns i industrihampa ej skall förknippas med narkotika.
    • Var även tydlig med att den lilla % av THC som finnes i industrihampan ej kan göra dig hög eller påverkad.
  • Alla våra fullspektrum produkter innehåller industrihampans naturliga 0.2% THC halt. Om du använder någon av våra fullspektrum produkter och gör urinprov kommer du få positiv utslag för cannabis. 
  • Med våra THC-fri produkter klarar du dem flesta urinprover, dock finns det urinprover som reagerar på alla cannabinoider. Vi kan alltså inte garantera eller lova att våra produkter ej ger utslag vid provtagning. 
  • Om du ställer upp på ett drogtest oavsett om det är urin eller blodprov tala om för dem att du använder ett hampa-baserat kosttillskott som kan ge utslag för THC.
  • En rekommendation är att endast acceptera blodprov. 
  • Om du är en tävlande atlet kommer du till största sannolikhet testas för cannabis. Om du är en tävlande atlet är det viktigt att du slutar intaget minst 6-8 veckor innan tävlings datum. Ett annat alternativ är att du använder dig av våra THC-fria produkter och hoppas på att deras drogtester inte reagerar på CBD.

Snabb länkar