Laglighet kring Industrihampa och dess produkter.

Fråga: Är CBD olja från Nordic Med Can lagligt.
Svar: Ja! Våra produkter är 100% lagliga. Alla våra CBD produkter är tillverkade från eu-godkänd industrihampa av en certifierad tillverkare.
Fråga: På Läkemedelsverkets hemsida står det att CBD olja och THC är narkotika oavsett mängd.
Svar: Det stämmer. Dock är produkter som innehåller THC och CBD från industrihampa ett undantag och skall ej förknippas eller ses som narkotika. Våra produkter berörs alltså inte av detta. 

Industrihampa som odlats enligt eu-riktlinjer är sedan många år tillbaka ett undantag i narkotika definitionen.  Eftersom alla våra CBD produkter kommer från eu-godkänd industrihampa så är de att betrakta som en laglig produkt. Vad vi försöker säga är att vår CBD olja varken är eller kan bli den CBD olja Läkemedelsverket pratar om, vår olja kommer från industrihampa. Den CBD olja Läkemedelsverket pratar om är CBD olja från s.k. droghampa. Dvs. en hampasort som inte innefattas av Jordbruksverkets godkända sorter av industrihampa.

Fråga: Så vad innebär det här för mig som kund?
Svar: Likväl som att det är Nordic Med Can´s uppgift att tillgodo se dig som kund med information om ursprunget samt analys av våra produkter, så är det din uppgift att läsa på, om hur läget ligger till. Så att du kan stå på dig ifall din rätt till att använda CBD produkter prövas.

Kultiveringen av industrihampa är reglerat via EU, den myndighet som hanterar det i Sverige är Jordbruksverket. Det finns vissa regler kring industrihampa varav de primära är att det ska vara av en godkänd sort samt att halten av THC (en cannabinoid) inte för överstiga 0,2%. Citaten i denna text härstammar från Statens officiella utredning SOU:2016:93

- Industrihampa är i dag undantagen narkotikadefinitionen. Något förenklat kan industrihampa beskrivas som vissa specifika sorter av cannabis - Sida 30

- ”De hampsorter som är tillåtna att odla har en THC- halt på högst 0,2 procent, vilket har ansetts erbjuda ett tillräckligt skydd vad gäller människors hälsa." - Sida 303

Nordic Med Can använder sig enbart av producenter som arbetar inom EUs stadgar, använder endast tillåtna hampasorter och har ett THC-värde lägre än 0,2%. Nedan följer ytterligare ett utdrag från statens officiella utredning som tydligt förklarar situationen

- ”Industrihampa är att betrakta som en jordbruksprodukt. Att sådan hampa sprids i olika försäljningsled, antingen som råvara, mellanprodukt eller slutprodukt, måste ses som en naturlig del i verksamheten och marknaden för industrihampa. Sådan behörig hantering som härrör till odlingen eller dess följande försäljningsled, som t.ex. transport eller förpackning av industrihampa, måste därför tillåtas. ” - Sida 310-311

Våra produkter klassas som jordbruksprodukter eller som: hudvårdsprodukter, livsmedel och näringspreparat.

För att förtydliga. Cannabinoider/terpener som kommer från eu-godkänd odlad industrihampa skall inte förknippas med narkotika. Utan som en jordbruksprodukt, hudvårdsprodukt, livsmedel eller näringspreparat. 

CBD produkter och drogtest/urinprov.

  • Om du använder dig av våra produkter och befinner dig på en arbetsplats där de tillämpar drogtester/urinprov, Så kan du berätta för din arbetsgivare att du intar kosttillskott från industrihampa och kan därför få positivt utslag för THC. Berätta att det beror på industrihampan och dess naturliga halt av THC. Det finns två punkter du bör vara tydligt med.

    • I Sverige är det lagstiftat att den % THC som finns i industrihampa ej skall förknippas med narkotika.
    • Var även tydlig med att den lilla % av THC som finnes i industrihampan ej kan göra dig hög eller påverkad.
  • Alla våra fullspektrum produkter innehåller industrihampans naturliga 0.2% THC halt. Om du använder någon av våra fullspektrum produkter och gör urinprov kommer du få positiv utslag för cannabis.
  • Med våra THC-fria produkter klarar du dem flesta urinprover, dock finns det urinprover som reagerar på alla cannabinoider. Vi kan alltså inte garantera eller lova att våra produkter ej ger utslag vid provtagning. 
  • Om du ställer upp på ett drogtest oavsett om det är urin eller blodprov tala om för dem att du använder ett hampa-baserat kosttillskott som kan ge utslag för THC.
  • En rekommendation är att endast acceptera blodprov.
  • Om du är en tävlande atlet kommer du till största sannolikhet testas för cannabis. Om du är en tävlande atlet är det viktigt att du slutar intaget minst 6-8 veckor innan tävlings datum. Ett annat alternativ är att du använder dig av våra THC-fria produkter och hoppas på att deras drogtester inte reagerar på CBD.

Snabb länkar