Vad är CBD olja?

I den här texten kommer vi nämna växten Cannabis Sativa, den Cannabis Sativa som nämns är uteslutande den – av EU godkända industrihampan [F1].

Cannabis Sativa är en av de äldsta kultiverade medicinalväxterna [F2] i mänsklighetens historia. Odling av Cannabis kan spåras så lång tillbaks som till över 12 000 år sedan [F3]. Detta innebär att människan har levt väldigt länge i en intim samexistens med denna planta. Förbudet av cannabis är dock ett relativt nytt påfund. Läkare använde växten i klinisk praxis i USA fortfarande under senare 1930-talet. Först år 1950 avregistrerades Cannabis Sativa [F4] som medicin på svenska apotek.

Cannabisplantan utmärker sig exceptionellt som en kraftfullt läkande medicinalväxt, den är praktiskt taget i sig självt ett helt husapotek med sina över 400 kemiska föreningar [F5]. Efter att dessa ämnen utvunnits (extraherats) så blandas de ut med en olja. Slutprodukten kallas i folkmun för CBD olja.

CBD är en förkortning av Cannabidiol. Cannabidiol är en Cannabinoid [F6] och är den cannabinoid med högst concentration i oljan. I hampaplantan finns  högst koncentration av CBD i blommorna. Det åtminstone 113 olika typer av cannabinoider och ca 140 olika Terpener i växten.

Cannabinoider och terpener kan extraheras [F7] på många olika sätt, och kan som färdig produkt  komma i många olika former. De tre vanligaste sätten som används är alkohol-, Co2- samt olje extraktion. Den vanligaste produkten är CBD olja, dvs. att extraktet blandats ut med någon typ  av bärande olja (vid olje extraktion tillsätts vanligtvis ingen olja utöver den som används vid extraktionen), men finns även som extrakt, vattenlöslig, pollen, krämer, kapslar, e-juice etc.

Vad är cannabinoider?

CBD olja innehåller ett stort antal verksamma ämnen som heter cannabinoider. Cannabinoider [F8] är en grupp kemikalier [F9] som aktiverar kroppens cannabinoidreceptorer [F10], och härmar de kroppsegna ämnena endokannabinoider [F11]. Våra kroppar har olika system som aktivt arbetar för att se till att kroppstemperatur, blodsocker och pH-värden m.m. håller sig på en jämn nivå. För att cellerna ska fungera optimalt krävs rätt omständigheter och dessa system korrigerar för eventuella avvikelser.

Människan har ett stort inre biologiskt signalsystem som naturligt interagerar med cannabinoider. Och det är hur dessa påverkar vår kropp som gör denna planta så fascinerande. I våra kroppar söker sig dessa kemiska ämnen i örten, till ett av våra allra viktigaste nätverk av s.k signalsubstanser.

Detta signalsubstansnätverk kallas för det Endocannabinoida Systemet (ECS) [F12] och finns hos både människor och djur. ECS består av små kommunikationsmolekyler som landar på specifika receptorområden på ytan av dina celler. Dessa kommunikationsmolekyler kallas Endocannabinoider, och dom hjälper oss processa och reagera på vår omgivning för att uppnå optimal balans i kroppen.

Det Endocannabinoida systemet – ECS

ECS har en viktig roll för vår allmänna hälsa och välmående. Efter upptäckten 1995 har vetenskapen och kunskapen om det endocannabinoida sytemet utvecklats enormt. ECS är ett signalsystem som genom cannabinoider [F13] och receptorer [F14] påverkar och reglerar en mängd olika funktioner, allt från bl.a:

Känslor

•Sömn

Immunförsvar

•Smärta

Minne

•Rörelse

Aptit

•Avkoppling

Njutning

• Humör

etc.

Endocannabinoider produceras i kroppen hos både människor och djur och bildar ”signaler” som kopplar an till cannabinoidreceptorer. Dessa receptorer finns på celler som t.ex är associerade med immunförsvaret, det centrala nervsystemet och på celler som bl.a är kopplade till hjärnan. Men återfinns även i organ i hela kroppen.

Receptorerna tar emot och tolkar dessa signaler, och hela systemet har en skyddande funktion i våra kroppar. ECS har även kraft att läka andra system i kroppen genom att aktivera eller inaktivera gener.

Vad är cannabinoid receptorer?

Det finns två huvudsakliga cannabinoidreceptorer: CB1 och CB2. Dessa två receptorer har en nyckelroll i ECS. De återfinns på utsidan av många olika celltyper i kroppen. Båda återfinns i hela kroppen, men CB1 återfinns i en högre koncentration i det centrala nervsystemet, inklusive hjärnan. CB2 däremot, förekommer främst utanför det centrala nervsystemet, bland annat i immunförsvaret. Båda receptortyperna återfinns dock i hela kroppen.

I immunförsvaret spelar ECS en viktig roll genom att endocannabinoider produceras vid aktivering av immunceller och agerar antiinflammatoriskt.

Endocannabinoider och Fytocannabinoider?

Cannabinoider delas in i två grupper: endocannabinoider och fytocannabinoider. Endocannabinoider förekommer naturligt i våra kroppar och är en del av ECS.  Fytocannabinoider kallas de cannabinoider som förekommer i växten Cannabis sativa. Cannabinoider delas upp i två grupper: Endocannabinoider och Fytocannabinoider.

‘Fyto’ betyder ”från växt”.

De cannabinoider som finns i hampaplantan har förmågan att ”överlappa” och agera som kroppsegna cannabinoider.

(Cannabinoider finns faktiskt, om än i mycket mindre mängd, även i t.ex Echinacea, choklad och svartpeppar [F15]). Om man tillför kroppen fytocannabinoider stimuleras ECS.

Finns behovet av cannabis inprogrammerat i vårt DNA?

Forskare undersöker för närvarande [F16] hur andra växters ämnen kopplas till ECS. Än så länge har man inte funnit någon växt eller ört som producerar exakt samma föreningar som cannabis. För någon kan det kanske kännas som en orealistisk tillfällighet att bara en planta besitter denna ”gyllene nyckeln” som ansluter till och ”låser upp” ett sånt omfattande nätverk av signalsubstanser. Byggstenarna för detta nätverk är kodade av DNA.

Genetiken och DNA bestämmer hur det Endocannabinoida Systemet ser ut i varje individuell kropp och hur väl just din kropp kan producera de egna endocannabinoiderna. Det finns en växande mängd bevis som pekar mot att vissa människor, rent genetiskt, kan ha större behov av att tillföra kroppen fytocannabinoider än andra. Ur detta perspektiv, ja, så finns det behov av cannabis kodat redan i DNA.

Cannabinoider och Terpener 

Hampaplantan innehåller en mängd olika kemiska komponenter, varav åtminstone 113 olika cannabinoider och omkring 140 terpener. Vi tar en närmre titt på dem sex vanligaste cannabinoiderna samt terpener:

De sex vanligaste cannabinoiderna

 1. Tetrahydrocannabinol (THC)

THC är en psykoaktiv substans och är den cannabinoid som orsakar ruseffekten från cannabis. Utöver dess rusgivande effekt har den även visat sig ha medicinska egenskaper. THC ingår, tillsammans med CBD, i läkemedlet Sativex® som är framtaget för att minska spasticitet hos patienter med multipel scleros [2]. Läkemedlet Marinol® (dronabinol) innehåller syntetiskt framtagen THC och används vid bland annat smärttillstånd [3]. Båda dessa läkemedel är godkända i Sverige. THC är i dagsläget narkotikaklassat i Sverige och är således endast tillgänglig för de personer som har något av nämnda läkemedel på recept. Studier har dock visat att THC är effektivt vid ett flertal sjukdomstillstånd, speciellt i kombination med andra cannabinoider [1].

 2. Cannabidiol (CBD)

Cannabidiol är, till skillnad från THC, inte psykoaktiv, men har en lång rad potentiella medicinska användningsområden. CBD är lagligt i Sverige och i betydligt fler länder än THC. CBD ingår, tillsammans med THC, i läkemedlet Sativex® [2] och GW Pharma har nyligen lanserat Epidiolex®, ett CBD-baserat läkemedel för behandling av epilepsi [4]. CBD finns även att tillgå i ett flertal receptfria beredningar som klassas som kosttillskott, exempelvis CBD-olja som utvinns ur industrihampa och ej innehåller THC. CBD har visat sig ha ångestdämpande och antidepressiva egenskaper [5,6,7] och interagerar med ett flertal receptorer i hjärnan och centrala nervsystemet [7,8]. Det finns även forskning som tyder på att CBD kan ha positiva effekter vid sjukdomstillstånd som kronisk smärta, cancer, diabetes och psykossjukdomar [7] samt påverkar immunförsvaret och verkar antiinflammatoriskt [9]. De flesta studier är gjorda i mindre skala, varför det ännu ej går att säkerställa effekt samt dosering för behandling av dessa sjukdomstillstånd. Framtiden ser dock hoppfull ut då allt fler studier genomförs på området.

 3. Cannabichromene (CBC)

CBC är den tredje mest vanligt förekommande cannabinoiden i Cannabis sativa. Vissa strains (arter) innehåller till och med mer CBC än CBD. Liksom CBD, är CBC ej psykoaktiv. CBC har visat sig ha antiinflammatoriska egenskaper. Dessa är dock som mest optimerade i kombination med THC [10]. I kombination med THC, har CBC även visat milt positiva studieresultat när det gäller att bekämpa cancerceller vid bröstcancer. Den anticancerogena effekten från enbart CBC har inte samma potential som CBD, THC och CBG, men tillsammans kan de möjligtvis ha potential för att motverka tillväxt av cancerceller [11]. CBC har även visat sig ha antidepressiva egenskaper i studier på möss [12].

 4. Cannabinol (CBN)

Denna cannabinoid framträder när de torkade växtdelarna har fått ligga ett tag och blivit lätt unkna. THCa, en icke psykoaktiv cannabinoid som återfinns i obehandlad cannabis, bryts ned till CBN med tiden. Växtdelar från Cannabis sativa som legat framme har därmed ett högre innehåll av CBN.

Svensk forskning visade redan 2002 att CBN har kraftigt smärtstillande egenskaper genom frisättning av endorfiner [13].

Steep Hill Labs i Berkeley har påvisat att CBN har en kraftigt sederande (lugnande och ångestdämpande [F17]) effekt, mest effektiv av samtliga studerade cannabinoider. Resultaten visade att 2,5-5mg  CBN hade en effekt motsvarande 5-10 mg av den sederande benzidiazepinen diazepam [14].

 5. Cannabigerol (CBG)

Denna cannabinoid återfinns endast tidigt i växtcykeln, vilket gör att den sällan finns i några större kvantiteter i en fullvuxen planta. CBG har visat sig ge mer kraftfull smärtlindring än THC [15]. CBG har antidepressiva effekter genom att öka seratoninnivåerna i hjärnan [16]. Så tidigt som 1975, påvisade forskare att CBG förhindrade upptag av GABA, dvs aminosyror som reglerar vår sinnesstämning. CBG reglerar GABA [F20] mer effektivt än CBD och THC [17].

 6. Tetrahydrocannabivarin (THCv)

THCv är ytterligare en cannabinoid som samverkar med THC. THCv är psykoaktiv, men betydligt svagare än THC [15]. Studieresultat talar dock för att THCv kan mildra några av de negativa psykoaktiva aspekterna av THC [18]. I motsats till THC verkar THCv ha en aptitdämpande effekt samt öka ämnesomsättningen [19].

De sex vanligaste terpenerna

Terpener förekommer naturligt i växter och ger dem dess karaktäristiska lukt och smak. De har även många biologiska funktioner som t.ex: de är antivirala (kan blockera virus), antibakteriella, svampdödande, har antiinflammatoriska- och även enligt Per-Olof Syrén, forskare vid KTH,  anticancer- egenskaper [F18].

Terpener tros verka genom andra mekanismer än cannabinoider, interagerar med receptorer och neurotransmittorer [F19]. Vissa resultat tyder på att de bl.a kan ha en antidepressiv effekt. Det krävs dock mer forskning på området för att på ett precist sätt kunna beskriva terpeners roll och hur de kan användas medicinskt för behandling av specifika sjukdomstillstånd. Här beskrivs några av de vanligaste terpenerna.
1. Beta-Caryophyllene  – Antidepressiv / Ångestdämpande / Antioxidant

Denna terpen agerar som en cannabinoid i kroppen och binder till cannabinoidreceptor CB2. Den har i djurstudier visat sig ha antidepressiva och ångestdämpande egenskaper.

 2. Geraniol  – Hämmar cancerceller

Terpenen som finns i essentiella oljor från aromatiska växter, inklusive Cannabis sativa. Experimentella studieresultat visar att geraniol skulle kunna ha en terapeutisk eller förebyggande effekt vid olika typer av cancer.

 3. Alpha-Pinene – Antiinflammatorisk

Denna terpen ingår även i essentiella oljor från andra aromatiska växter och har visat sig ha antiinflammatoriska egenskaper, speciellt i kombination med linalool.

 4. Beta-Pinene – Antidepressiv

Har visat sig ha antidepressiva egenskaper i kombination med linalool.

 5. Linalool – Antiinflammatorisk / Antidepressiv

Är i kombination med alpha-pinene setts ha antiinflammatoriska egenskaper. Den har även i kombination med beta-pinene visat sig ha antidepressiva egenskaper.

 6. Terpinolene  – Antibakteriell

Ingår även i kryddväxten timjan och har visat sig ha antibakteriella egenskaper när det kommer till patogena (sjukdomsframkallande) bakterier.

Referenser

1. Russo Ethan B, McPartland John M. Cannabis is more than simply D 9-tetrahydrocannabinol. Psychopharmacology. 2003;165:431–432

2. Keating GM. Delta-9-Tetrahydrocannabinol/Cannabidiol Oromucosal Spray (Sativex®): A Review in Multiple Sclerosis-Related Spasticity.

Drugs. 2017;77(5):563-574.

3. Issa MA, Narang S, Jamison RN, Michna E, Edwards RR, Penetar DM, Wasan AD. The subjective psychoactive effects of oral dronabinol studied in a randomized, controlled crossover clinical trial for pain. Clin J Pain. 2014;30(6):472-8.

4. O’Connell BK, Gloss D, Devinsky O. Cannabinoids in treatment-resistant epilepsy: A review. Epilepsy Behav. 2017. pii: S1525-5050(16)30625-4. doi: 10.1016/j.yebeh.2016.11.012. [Epub ahead of print]

5. Schier AR, Ribeiro NP, Silva AC, Hallak JE, Crippa JA, Nardi AE, Zuardi AW. Cannabidiol, a Cannabis sativa constituent, as an anxiolytic drug.

Rev Bras Psiquiatr. 2012;34 Suppl 1:S104-10.

6. Wen-Juan Huang, Wei-Wei Chen, Xia Zhang. Endocannabinoid system: Role in depression, reward and pain control (Review). Mol Med Rep. 2016;14(4): 2899–2903.

7. Alline Cristina Campos, Fabricio Araújo Moreira, Felipe Villela Gomes, Elaine Aparecida Del Bel, Francisco Silveira Guimarães. Multiple mechanisms involved in the large-spectrum therapeutic potential of cannabidiol in psychiatric disorders. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2012 Dec 5; 367(1607): 3364–3378.

8. Fisar Z. Curr Drug Abuse Rev. Phytocannabinoids and endocannabinoids. 2009;2(1):51-75.

9. George W. Booz. Cannabidiol as an Emergent Therapeutic Strategy for Lessening the Impact of Inflammation on Oxidative Stress. Free Radic Biol Med. 2011; 51(5): 1054–1061.

10. DeLong GT1, Wolf CE, Poklis A, Lichtman AH. Pharmacological evaluation of the natural constituent of Cannabis sativa, cannabichromene and its modulation by Δ(9)-tetrahydrocannabinol. Drug Alcohol Depend. 2010;112(1-2):126-33.

11. Ligresti A, Moriello AS, Starowicz K, Matias I, Pisanti S, De Petrocellis L, Laezza C, Portella G, Bifulco M, Di Marzo V. Antitumor activity of plant cannabinoids with emphasis on the effect of cannabidiol on human breast carcinoma. J Pharmacol Exp Ther. 2006;318(3):1375-87.

12. Abir T. El-Alfy, Kelly Ivey, Keisha Robinson, Safwat Ahmed, Mohamed Radwan, Desmond Slade, Ikhlas Khan, Mahmoud ElSohly, Samir Ross. Antidepressant-like effect of Δ9-tetrahydrocannabinol and other cannabinoids isolated from Cannabis sativa L. Pharmacol Biochem Behav. 2010 Jun; 95(4): 434–442.

13. Peter M. Zygmunt, David A. Andersson, Edward D. Högestätt. Δ9-Tetrahydrocannabinol and Cannabinol Activate Capsaicin-Sensitive Sensory Nerves via a CB1 and CB2 Cannabinoid Receptor-Independent Mechanism. J Neurosci. 2002;22 (11) 4720-4727

14. Steep Hill Labs Inc. Cannabinol (CBN): A Sleeping Synergy. http://steephill.com/blogs/34/Cannabinol-(CBD):-A-Sleeping-Synergy 2017-04-23.

15. McPartland John M, Russo Ethan B. Cannabis and cannabis extracts: Greater than the sum of their parts?. J Cannabis Ther. 2001;1(3/4):103-132.

16. MG Cascio, LA Gauson, LA Stevenson, RA Ross, RG Pertwee. Evidence that the plant cannabinoid cannabigerol is a highly potent α2-adrenoceptor agonist and moderately potent 5HT1A receptor antagonist. Br J Pharmacol. 2010 Jan; 159(1): 129–141.

17. Banerjee SP, Snyder SH, Mechoulam R. Cannabinoids: influence on neurotransmitter uptake in rat brain synaptosomes. J Pharmacol Exp Ther. 1975 Jul;194(1):74-81.

18. Englund A, Atakan Z, Kralj A, Tunstall N, Murray R, Morrison P. The effect of five day dosing with THCV on THC-induced cognitive, psychological and physiological effects in healthy male human volunteers: A placebo-controlled, double-blind, crossover pilot trial. J Psychopharmacol. 2016;30(2):140-51.