CBD Cannabidiol

CBD, även kallad cannabidiol. Är en cannabinoid; ett bioaktivt ämne från hampaplantan. THC, CBN och CBG är exempel på andra cannabinoider från hampan. Vad som är speciellt för cannabinoider är att våra kroppar har receptorer som de kan påverka och binda till. Cannabinoider är alltså inte vilka ämnen som helst för våra kroppar — de är signalsubstanser, precis som exempelvis serotonin, dopamin och en rad andra hormoner.

CBD är den cannabinoid som många menar har störst medicinsk potential. Den binder inte till någon av våra cannabinoidreceptorer men den hämmar produktionen av ett ämne som bryter ner kroppens egna cannabinoider. Förutom det så påverkar CBD flera receptorer i kroppen som inte räknas till vårt endocannabinoida system men som fortfarande har viktiga funktioner.

CBD har genom forskning visat sig bland annat ha följande egenskaper:

  • Anti-inflammatorisk – motverkar inflammatoriska sjukdomar
  • Antiepileptisk – dämpar epeliptiska anfall
  • Anxiolytisk/antidepressiv – motverkar ångest- och depressionssjukdomar
  • Antipsykotisk – motverkar psykossjukdomar
  • Antiemetisk – minskar illamående och kräkningar
  • Antioxidant – motverkar neurodegenerativa sjukdomar
  • Anticancer/tumörer – bekämpar tumörer och cancerceller

Källa (CBD): Fernández-Ruiz, Javier et al. “Cannabidiol for Neurodegenerative Disorders: Important New Clinical Applications for This Phytocannabinoid?” British Journal of Clinical Pharmacology 75.2 (2013): 323–333. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22625422

Snabb länkar

Nyhetsbrev - Facebook - Podcast