Senaste nytt: 

Den 18 juni 2019 meddelade Högsta domstolen att beredningar som innehåller THC är att anse som narkotika. Läget för EU-godkänd industrihampa är oförändrat, och växtmaterial från hampaplantan är fortfarande undantagen narkotikadefinition.

All hampa som du kan handla hos oss är helt laglig, dock vill vi upplysa dig som kund att du har strikt eget ansvar i hur du väljer att använda, förvara och eventuellt bearbeta växtmaterialet. 

Lite förenklat kan man säga att hampan i sin ursprungliga form är laglig medan en beredning av hampan blir olaglig. Vad som menas med en beredning kan du läsa längre ner på den här sidan eller i Högsta domstolens dom B 177-19.

 

EU-godkänd industrihampa - 100% laglig

I Sverige precis som i övriga EU är hampa laglig att odla, sälja, inneha och bruka om den uppfyller vissa krav. All hampa som du kan köpa hos oss är EU-godkänd industrihampa. För att lättare kunna förstå vad detta innebär ber vi dig att ta en titt på punkterna nedan som är från Statens officiella utredning SOU:2016:93.

• Industrihampa är i dag undantagen narkotikadefinitionen. Något förenklat kan industrihampa beskrivas som vissa specifika sorter av cannabis... - Sida 30

• De hampasorter som är tillåtna att odla har en THC- halt på högst 0,2 procent, vilket har ansetts erbjuda ett tillräckligt skydd vad gäller människors hälsa. - Sida 303

• Industrihampa är att betrakta som en jordbruksprodukt. Att sådan hampa sprids i olika försäljningsled, antingen som råvara, mellanprodukt eller slutprodukt, måste ses som en naturlig del i verksamheten och marknaden för industrihampa. Sådan behörig hantering som härrör till odlingen eller dess följande försäljningsled, som t.ex. transport eller förpackning av industrihampa, måste därför tillåtas. - Sida 310-311

Slutsas:
EU-godkänd industrihampa med högst 0,2% THC är 100% laglig att inneha, bruka, odla samt sälja. Observera att om du vill odla industrihampa måste du ansöka om tillstånd. Det är alltså inte lagligt att odla industrihampa utan tillstånd.

 

Beredningar av industrihampa - narkotika eller läkemedel

THC är den psykoaktiva ingrediensen i Cannabis sativa L. och är enligt narkotikastrafflagen (1968:64) olaglig att både bruka och inneha. Den 18 juni 2019 meddelade Högsta domstolen (B 177-19) att alla beredningar innehållande THC är att anse som narkotika - även om de kommer från industrihampa. Detta innebär:

1. Industrihampa som innehåller under 0,2% THC är fortfarande undantagen narkotikadefinition.

2.  Alla beredningar från industrihampa som innehåller spårbar mängd av THC klassas numera som narkotika.

3.  Beredningar från industrihampa som innehåller CBD är klassade som läkemedel enligt beslut från läkemedelsverket. (Läkemedelsverkets beslut är dock överklagat och ska prövas om i Förvaltningsdomstolen i sommar.)

 

Vad är en beredning?

I Högsta domstolens dom B 177-19 anges vad som ska anses vara en beredning:

• ...nämligen varje lösning eller blandning, oavsett dess fysikaliska tillstånd, vari ett eller flera psykotropa ämnen ingår, eller ett eller flera sådana ämnen i avdelade doser. - Punkt 15

Eftersom industrihampa naturligt innehåller små mängder av THC så är exempelvis en olja, tinktur, ett extrakt eller kapslar från industrihampa en narkotikaklassad beredning. Även industrihampa förpackad i avdelade doser är att anse som beredningar.

Källor:
Dom B 177-19 punkterna 14 och 15

Dom B 1605-18 punkterna 10 - 22

Resonemang och hänvisningar avseende B 1605-18

Psykotropkonventionen, läs speciellt artikel 1f och artikel 3,
Convention on Psychotropic Substances

Vi uppmanar därför dig som kund till eftertanke i hur du väljer att använda, förvara och eventuellt bearbeta hampan du köper av oss. Strikt eget ansvar gäller.

 

Senast uppdaterad: 15 juli 2019 

Problemet vi idag står inför är att varken polisväsendet eller andra myndigheter känner till att industrihampa, trots ett lågt innehåll av THC, är undantagen narkotikadefinition. Alternativt att de inte riktigt vet hur detta faktum praktiskt skall tillämpas. En vanlig fördom är att THC, oavsett var den kommer ifrån, är narkotikaklassad och därmed olaglig. Att det ännu inte finns ett tydligt sätt att förhålla sig till användning av industrihampa kan drabba dig som konsument om du skulle behöva genomgå ett drogtest.

Så vad är problemet?

1. Om du intar industrihampa kommer du med stor sannolikhet att lämna ett positivt prov vid drogtest som mäter nedbrytningsprodukter från THC i urinen.

2. Om du visar positivt vid ett drogtest har polisen skäl att dra in ditt körkort tills dess att du kan påvisa att du endast har brukat EU-godkänd industrihampa. Detta medför förstås potentiella hinder i vardagen, men vi vill belysa att du har lagen på din sida.

3. Du hamnar i scenariot där du är skyldig tills du lyckats bevisa din oskuld.

Lösningen på problemet

1. Du går aldrig med på urinprov utan är tydlig med att du endast lämnar blodprov.

2. Du är inte skyldig att lämna urinprov utan endast blodprov. Ingen, oavsett position har rätt att tvinga dig till att lämna urinprov så länge du går med på blodprov.

3. Vid blodprov är du tydlig med att säga att du vill ha cannabinoiderna CBDa, CBD, THCa och THC specificerade. Utan specifikation på dessa kommer ingen kunna veta om ditt intag kommer från EU-godkänd industrihampa eller droghampa. Var även tydlig med att om de inte specificerar CBDa, CBD, THCa och THC utan endast THC så kommer du gå vidare till domstol och de kommer ändå bli tvungna att göra ett nytt test med specificerad CBDa, CBD, THCa samt THC.

4. Var tydlig med att om provet endast visar positivt för THC på grund av att det inte gjordes ett fullständigt test som specificerar CBDa, CBD, THCa och THC så kommer du inte gå med på ett strafföreläggande utan istället gå till domstol. Var tydlig med att du inte kommer lägga dig och att du är säker på din sak. Du skall aldrig erkänna ett brott som du är oskyldig till bara för att spara tid, pengar eller minska obehag.

5. Om du intar någon av de hampasorter som Nordic Med Can säljer kommer dina CBDa och CBD värden sammanslaget alltid vara minst 10 gånger större än THCa och THC.

6. Blodprov med specifikationer för CBDa, CBD, THCa samt THC är ditt kvitto på att du talar sanning.

 

Till dig som ska lämna drogtest

Informera arbetsgivare eller berörd myndighet att du använder EU-godkänd industrihampa. Hur du använder hampan behöver du inte svara på eller delge då det saknar relevans i sammanhanget. Dock är det sedan Högsta domstolens dom (B 177-19) viktigt att påpeka att du använder hampan i sin råa form och ej en beredning, exempelvis "CBD-olja" eller hampakapslar.

Medtag följande vid provtagningstillfället

• Labbanalys för aktuell produkt. Dessa finns under varje produkt på vår hemsida.

• Kontaktuppgifter till oss på Nordic Med Can så att vi kan tillgodose dem med önskad dokumentation.

Till dig som använder Hampa trichomer

Hampa trichomer innehåller en hög halt av THCa, en icke psykoaktiv cannabinoid. I vissa analysmetoder läggs THCa ihop med THC vilket kan ge falskt höga THC-nivåer i provresultatet. Var tydlig med att du använder en produkt som innehåller THCa och försäkra dig om att THC och THCa särskiljs i analysen.

• EU-godkänd industrihampa med THC-halt under 0,2 % är undantagen från narkotikalagstiftningen.

• THC-halten i EU-godkänd industrihampa är så pass låg att de helt saknar psykoaktiv effekt. Det går med andra ord inte att bli hög eller få ett påverkat omdöme av att använda industrihampa.

• Den som använder EU-godkänd industrihampa kommer trots mycket låga nivåer av THC att ge utslag vid urinprov för misstanke av cannabisbruk.

• Om du som arbetsgivare tvivlar på din anställde och vill testa individen måste du göra ett test där CBDa, CBD, THCa och THC både mäts och mängden specificeras. För att en sådan analys ska kunna användas i juridiska sammanhang är det din skyldighet som arbetsgivare att analysen av cannabinoiderna sker enligt senast godkända standard.

• Om THC inte har konsumerats på annat sätt än genom EU-godkänd industrihampa kommer en korrekt gjord analys av blod- eller urinprov påvisa en CBD och CBDa halt som är cirka 10 gånger så hög som värdet av THCa och THC. Dessutom kommer mängden THC att vara markant mycket lägre än vid typiskt drogmissbruk av cannabis. Detta kan en biomedicinsk analytiker urskilja vid analys av genomfört prov.

• OBS! För anställda som använder EU-godkänd industrihampa är ett typiskt urinprov (så kallat snabbtest) meningslöst då det endast kommer att leda till missförstånd samt en kostsam historia för båda parter. Genomför ett blod- eller urinprov som skickas till ett godkänt laboratorium som har kompetensen att specificera CBDa, CBD, THCa samt THC. Om detta genomförs korrekt från början kommer det spara pengar, tid och energi.

1. Var tydlig med att du använder EU-godkänd industrihampa och att du på grund av det kommer att lämna ett positivt urinprov. 

2. Om du tillfrågas, särskilj även rå industrihampa från en olja, kapslar eller liknande då dessa ses som beredningar innehållande THC och därmed definieras som narkotika (se Högsta domstolens dom B 177-19). Du använder rå industrihampa.

3. Gå under inga omständigheter med på urinprov. Om du säger ja till urinprov och det visar positivt kommer du på plats bli av med ditt körkort.

4. Gå endast med på blodprov och kräv att du vill ha analys på CBDa, CBD, THCa samt THC. Detta är ditt kvitto på att du inte har brutit mot lagen. Genom att få dessa fyra cannabinoider specificerade kommer polis eller berörd utredare kunna jämföra de värden du har i ditt blod med den hampa du använder.

5. Gå under inga omständigheter med på ett förhör utan advokat.

6. Gå inte med på att skriva under ett strafföreläggande. Om polisen vill gå vidare med fallet för att analysen visar spår av THC ska du svara att du vill ha en rättegång.