Vad är cannabinoider?

Hampa innehåller ett stort antal verksamma ämnen med benämningen cannabinoider. Människan har ett biologiskt system som interagerar med dessa. Detta system kallas för det endocannabinoida systemet (ECS) och har en viktig roll för vår allmänna hälsa och välmående.

Dessa cannabinoider och terpener kan extraheras på många olika sätt och kan som färdig produkt komma i många olika former. De tre vanligaste sätten att extrahera cannabinoider från hampaplantan är alkohol-, CO2- samt oljeextraktion. Den vanligaste produkten är cannabinoid-olja, vilket innebär att extraktet blandas ut med någon typ av olja. cannabinoidprodukter förekommer även i andra former, exempelvis extrakt, pollen, krämer och e-juice.

Att cannabinoider har psykologisk och fysiologisk påverkan är numera välkänt. Det finns ett flertal studier på enskilda cannabinoider och dess effekter på kroppen. Dock visat sig att cannabinoider ofta har synergieffekter som gör dem mer effektiva när de kombineras.

Cannabinoider delas in i två grupper: Endocannabinoider och fytocannabinoider. Endocannabinoider förekommer naturligt i våra kroppar och är en del av ECS. Fytocannabinoider kallas de cannabinoider som förekommer i hampaplantan.

Endocannabinoida systemet – ECS

Våra kroppar har olika system som aktivt arbetar för att se till att exempelvis kroppstemperatur, blodsocker och pH-värden håller sig på en jämn nivå. För att cellerna ska fungera optimalt krävs rätt omständigheter och dessa system korrigerar för eventuella avvikelser. ECS är ett viktigt system som hjälper till att upprätthålla jämvikt i kroppen. Exempelvis spelar ECS en viktig roll i immunförsvaret genom att endocannabinoider produceras vid aktivering av immunceller och agerar antiinflammatoriskt.

Det finns receptorer för cannabinoider i hela kroppen, inklusive hjärnan och centrala nervsystemet. Dessa är konstruerade för våra kroppsegna endocannabinoider, men fytocannabinoider kan också fästa vid dessa och på så sätt kan kroppen påverkas genom tillförsel av cannabinoider, exempelvis fytocannabinoider från hampaplantan.

Med andra ord: Cannabinoider ansluter till ett stort system i kroppen, vilket innebär att vi kan påverka vårt mående genom att tillföra cannabinoider.

Vad är terpener?

Terpener förekommer naturligt i växter och ger dem dess karaktäristiska lukt och smak. De har även många biologiska funktioner som inkluderar antibakteriella, svampdödande och antiinflammatoriska egenskaper.

Terpener tros verka genom andra mekanismer än cannabinoider. De interagerar med olika receptorer och neurotransmittorer i kroppen och vissa forskningsresultat tyder på att de bland annat kan ha en antidepressiv effekt. Det krävs dock mer forskning på området för att på ett precist sätt kunna beskriva terpeners roll och hur de kan användas för behandling av specifika tillstånd.

 

Författare:
Zandra Hedlund, magister i kostvetenskap

Vill du veta mer om endocannabinoida systemet, cannabinoider och terpener?

Se fördjupningsartikeln, där du även finner referenserna till denna artikel. Du hittar den här: